Invoering Europese regels tegen illegale tabakshandel

De Europese Unie heeft regels opgesteld voor tabaksverpakkingen om illegale tabakshandel tegen te gaan. Verpakkingen krijgen een unieke identificatiemarkering (unieke code) die onder andere de herkomst en locatie van een tabaksproduct aangeeft. Ook krijgen tabaksproducten een veiligheidskenmerk. Dit is een zegel dat aangeeft dat het tabaksproduct echt is en geen vervalst product. Deze regels staan in artikel 15 en 16 van de Europese Tabaksproductenrichtlijn (TPD).

Tabaksproductenrichtlijn: unieke identificatiemarkering

Tabaksproducenten en importeurs kunnen vanaf 20 mei 2019 unieke identificatiemarkeringen plaatsen op verpakkingen van tabaksproducten. Deze unieke identificatiemarkering kan op elk pakje sigaretten of shag komen te staan dat wordt gemaakt, ingevoerd of uitgevoerd binnen de Europese Unie. Dit staat in artikel 15 van de TPD.

Atos wordt uitgever unieke identificatiemarkering

De lidstaten van de Europese Unie moeten een instantie aanwijzen die de unieke identificatiemarkeringen gaat aanmaken en afgeven. Atos gaat dit namens de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) doen. Atos geeft via hun nieuwe website meer informatie over de unieke identificatiemarkeringen. De lengte van de identificatiemarkering wordt 26 karakters.

Daarnaast heeft Atos een kick-off bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werd onder andere een demonstratie gegeven van het bestelsysteem voor de unieke identificatiemarkeringen. Zie ook het verslag van deze bijeenkomst.

Hebt u vragen over de technische implementatie van artikel 15? Dan kunt u deze via de mail doorgeven aan de dienstpostbus tegengaan illegale handel tabak.

Daarbij moet u er rekening mee houden dat conform art. 5.3 van het WHO kaderverdrag alle correspondentie met de tabaksindustrie moet worden gepubliceerd en conform protocol over de wijze van omgang met de tabaksindustrie alleen antwoord gegeven mag worden als de vragen gericht zijn op de technische uitvoering van artikel 15.

Tabaksproductenrichtlijn: veiligheidskenmerk

Alle verpakkingen van tabaksproducten kunnen vanaf 20 mei 2019 een onvervalsbaar veiligheidskenmerk krijgen. Dit is een zegel waaraan zowel verkopers als consumenten eenvoudig kunnen zien dat een pakje sigaretten legaal is. Dit staat in artikel 16 van de TPD.

Een groot deel van tabaksproducten in Nederland heeft nu al een accijnszegel. Een accijnszegel wordt beschouwd als veiligheidskenmerk volgens artikel 16 van de TPD. Niet alle tabaksproducten krijgen verplicht een accijnszegel. Voor tabaksproducten die via Nederlandse taxfreeshops op luchthavens verkocht worden aan reizigers die reizen naar landen buiten de EU, geldt deze verplichting bijvoorbeeld niet. Wel moeten deze tabaksproducten een veiligheidskenmerk bevatten.

Daarom heeft het Ministerie van VWS een overeenkomst gesloten met drukker Koninklijke Joh. Enschedé B.V. Deze drukker gaat de veiligheidskenmerkzegels (VHK-zegel) drukken. Om VHK-zegels te laten drukken, moeten tabaksproducenten en importeurs eerst toestemming aanvragen met het toestemmingsformulier aanvraag VHK-zegels. In het formulier staat hoe u deze kunt indienen bij het ministerie van VWS. Als de toestemming is verleend, kunt u VHK-zegels aanvragen bij de drukker. U kunt alleen volledige vellen van 300 zegels bestellen. De prijs per vel van 300 zegels is vastgesteld op € 3,11. Aan tabaksproducenten en importeurs zal de hoeveelheid af te nemen vellen in rekening worden gebracht door Koninklijke Joh. Enschedé B.V. In de VHK-zegels wordt een bedrijfsgebonden nummer gedrukt.

Het formaat van het VHK-zegel (2,0 x 4,4 cm) is gelijk aan die van het accijnszegel. Het VHK-zegel moet op dezelfde wijze en op dezelfde plek als het accijnszegel op tabaksverpakkingen worden aangebracht.

Europese Tabaksproductenrichtlijn

De TPD is in 2014 tot stand gekomen. De TPD stelt onder andere eisen aan de verpakkingen van tabaksproducten. Bijvoorbeeld de eis dat er waarschuwingen voor gezondheidsrisico’s op moeten staan.