Is meeroken slecht voor mijn gezondheid?

Rookt u zelf niet, maar zijn er wel mensen in uw omgeving die roken? U loopt ook gezondheidsrisico's als u de rook van een ander inademt (meeroken). Vooral als u over een langere periode veel meerookt.

Gezondheidsrisico's van meeroken

In Nederland sterven jaarlijks enkele duizenden mensen aan hart- en vaatziekten, veroorzaakt door meeroken. Ook longkanker en wiegendood kunnen samenhangen met meeroken.

Meeroken kan de volgende gezondheidsrisico's hebben:

 • longkanker;
 • hartziekten, zoals hartinfarct en hartkramp;
 • beroerte, hersenbloeding of een herseninfarct;
 • irritatie van de neusslijmvliezen;
 • bij zwangerschap een effect op de foetus: het kind ontwikkelt zich minder goed en kan zwakker op de wereld komen.

Het is wetenschappelijk bewezen dat deze gezondheidsrisico's het gevolg kunnen zijn van meeroken.

Daarnaast zijn er vele aanwijzingen voor een verband tussen meeroken en andere ziekten. Vaak gaat het dan om ziekten, waarbij al wel is bewezen dat actief roken gezondheidsklachten geeft.

Risico's voor kinderen

Voor kinderen is meeroken gevaarlijker dan voor volwassenen. Kinderen zijn namelijk  nog in ontwikkeling. Kinderen die opgroeien in een huis waar wordt gerookt, lopen de volgende risico's:

 • verminderde groei van de longen;
 • grotere kans dat zij later zelf gaan roken;
 • aandoeningen aan de lage luchtwegen en klachten aan de luchtwegen. Zoals longontsteking, bronchitis, benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten;
 • gehoorproblemen, zoals oorontstekingen;
 • astma;
 • wiegendood (plotseling overlijden).

Wilt u meer informatie over stoppen met roken? Ga dan naar www.ikstopnu.nl of bel de gratis stoplijn (0800-1995) op werkdagen van 9.00- 17.00 uur.