Ruimtelijke ontwikkelingen in Duitsland: wat kan ik doen?

Voor ruimtelijke ontwikkelingen worden doorgaans meerdere besluiten genomen. De Nederlands Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening (NDCRO) heeft voor inwoners van de Nederlandse grensstreek in de Nederlandse taal samengevat welke inspraakmogelijkheden er zijn en wie er in rechte tegen welke ruimtelijke besluiten in Duitsland op kan komen.

Ruimtelijke ontwikkelingen in Duitsland: wat kan ik doen? (PDF | 14 pagina's | 939 kB)

Gesproken versie

Meer informatie over thema's die betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkelingen in Duitsland staat op de Duitstalige websites onder Zie ook (recherkolom).