Beantwoording feitelijke vragen Evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam


Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt de schriftelijke Kamervragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over de Evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam.