Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit met regels voor vestiging hyperscale datacentra

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit aan waarmee het mogelijk wordt regels te stellen voor de vestiging van hyperscale (zeer grote) datacenters in Nederland. Het ontwerpbesluit wijzigt het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Een afschrift van deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit met regels voor vestiging hyperscale datacentra (PDF | 1 pagina | 67 kB)