Vergroten Robuustheid Vaarwegen MIRT Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost

Het rapport onderzoekt op welke wijze het Rijk, de provincies en het Havenbedrijf Rotterdam het vaarwegennetwerk op de Goederenvervoercorridors in het oosten en zuidoosten robuuster kunnen maken.