Online raadpleging over inrichting Nederland gesloten

Via www.ruimteraadpleging.nl kon iedereen van 27 november 2023 tot  en met 15 januari 2024 advies geven over de inrichting van Nederland. Deze adviezen worden betrokken bij het opstellen van een nieuwe Nota Ruimte. De raadpleging is onderdeel van een breder participatietraject, waarvan de eerste resultaten dit voorjaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. U kunt de ruimteraadpleging nog wel invullen, de uitkomsten worden alleen niet meer geregistreerd.

Grote opgaves vragen in de toekomst allemaal om meer ruimte, terwijl er niet meer ruimte beschikbaar komt. Nederland moet dus kiezen waar, hoe en waaraan het ruimte biedt. In de raadpleging kunnen deelnemers als het ware ‘op de stoel van de minister’ gaan zitten en op een laagdrempelige manier beleidsopties en belangen tegen elkaar afwegen. Denk hierbij aan thema’s als een gezondere natuur, de omgang met de klimaatverandering, de bouw van nieuwe huizen, de opwek van schone energie, een duurzamere landbouw en economie.

In het eerste deel van de raadpleging gaat het om waarden en principes die mensen belangrijk vinden bij het verdelen van de ruimte. In het tweede deel kunnen deelnemers aangeven waaraan zij meer of juist minder ruimte willen besteden. De online raadpleging is gebaseerd op de methodiek van de zogenoemde Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) die door de TU Delft is ontwikkeld.

Regie hernemen

Met de nieuwe Nota Ruimte, die volgend jaar wordt verwacht, herneemt het kabinet de regie op de ruimtelijke ordening. Regie is nodig om te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de schaarse ruimte in Nederland. In aanloop naar de Nota Ruimte presenteerde het kabinet vorige maand al de contourennotitie met de eerste denkrichtingen en uitgangspunten voor de inrichting van Nederland.

De online raadpleging is te vinden op www.ruimteraadpleging.nl.