Vragen en antwoorden over wijziging Wet ter Bescherming Koopvaardij

Antwoorden op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij. Als het wetsvoorstel in werking is getreden, wordt het voor scheepsbeheerders mogelijk om aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen gewapende particuliere beveiligers mee te nemen ter bescherming tegen piraterij in de Golf van Aden.

Vragen en antwoorden over wijziging Wet ter Bescherming Koopvaardij (PDF | 3 pagina's | 116 kB)