Kamerbrief over onderzoeken naar scrubbers

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer 2 onderzoeksrapporten over lozingen van waswater door schepen met zwavelscrubbers. Het gaat om het rapport 'Environmental risks of scrubber discharges in Dutch waters' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). En daarnaast gaat het om het rapport 'Maatregelen lozingen EGCS-waswater' van CE Delft. Hij gaat in op beide rapporten.

Kamerbrief over onderzoeken naar scrubbers