Environmental risks of scrubber discharges in Dutch waters

Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport berekent of de lozing van afvalwater van zwavelscrubbers in de haven van Amsterdam schadelijk is voor het milieu. Het kijkt hierbij naar polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en metalen.

Environmental risks of scrubber discharges in Dutch waters