Afschrift brief impact Wet ter Bescherming Koopvaardij op de Kustwacht

Afschrift van de brief van de Kustwacht aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) over de Wet ter Bescherming Koopvaardij en het bijbehorende besluit. De brief gaat over de consequenties van de wetten en regelgeving voor de Kustwacht.

Afschrift brief impact Wet ter Bescherming Koopvaardij op de Kustwacht (PDF | 3 pagina's | 610 kB)