Afschrift brief 2e HUF toets ILT op WtBK

Afschrift van de aanbiedingsbrief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij de rapportage van de handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) over het wetsvoorstel en ontwerpbesluit bescherming koopvaardij.

Afschrift brief 2e HUF toets ILT op WtBK (PDF | 3 pagina's | 647 kB)