Afschrift brief JenV met reactie op aanvullende HUF-toets


Afschrift van de brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De vbrief bevat een reactie op de rapportage van de handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) over het wetsvoorstel en ontwerpbesluit bescherming koopvaardij.

Afschrift brief JenV met reactie op aanvullende HUF-toets (PDF | 9 pagina's | 2,8 MB)