Welke documenten heb ik nodig als ik met mijn pleziervaartuig in het buitenland wil varen?

In het buitenland heeft u als schipper van een pleziervaartuig vaak een internationaal vaarbewijs nodig. Dit is het Internationaal Certificate of Competence (ICC). Soms ook voor een schip waarvoor in Nederland geen vaarbewijs nodig is. In het buitenland heeft u soms ook andere documenten nodig. Zoals een eigendomsbewijs.

Internationaal vaarbewijs

Sinds 2010 krijgt u automatisch het ICC als u een Klein Vaarbewijs of een Groot Pleziervaartbewijs aanvraagt. Het ICC wordt erkend door alle landen die de resolutie 40 UNECE/Sc3 hebben ondertekend.

Is uw vaarbewijs op of na 1 januari 2010 afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. U hoeft geen apart ICC aan te vragen.

Heeft u een vaarbewijs van vóór 1 januari 2010? Dan kunt u een ICC krijgen door uw nog geldige vaarbewijs om te zetten. U ontvangt dan een nieuw vaarbewijs met het ICC.

Het CBR geeft deze vaarbewijzen af.

De formulieren voor het omruilen van uw vaarbewijs vindt u op de website van het CBR.

Papieren Klein Vaarbewijs niet meer geldig

Sinds 1 januari 2016 is het papieren Klein Vaarbewijs niet meer geldig. U moet dan in het bezit zijn van een vaarbewijspasje.

Heeft u nog een papieren Klein Vaarbewijs? Dan kunt u dit papieren vaarbewijs omruilen voor een vaarbewijspasje via de website van het CBR.

Sportpatent voor het varen op de Rijn

Vaart u met een pleziervaartuig op de Rijn boven het Spijksche Veer (bij Lobith)? Dan valt u onder internationale afspraken. Afhankelijk van de lengte van uw vaartuig heeft u de volgende documenten nodig:

 • voor pleziervaartuigen met een lengte van minder dan 15 meter: een Klein Vaarbewijs;
 • voor pleziervaartuigen van 15 meter of langer, maar korter dan 25 meter: een Klein Vaarbewijs, een Sportpatent en speciale bewijzen van kennis van riviergedeelten (Streckenpatenten);
 • voor pleziervaartuigen van 25 meter of langer, maar korter dan 35 meter: een klein patent en speciale bewijzen van kennis van riviergedeelten (Streckenpatenten);
 • voor pleziervaartuigen van 35 meter of langer: een groot patent en speciale bewijzen van kennis van riviergedeelten (Streckenpatenten);
 • bij pleziervaartuigen van 35 meter of langer kunt u in plaats van een groot patent ook volstaan met een Nederlands Groot Vaarbewijs.

Bewijzen eigendom pleziervaartuig

Pleziervaartuigen op de binnen- en kustwateren

In Nederland is het niet verplicht om de eigendom van een pleziervaartuig te registreren. Wel is er een registratieplicht voor snelle motorboten. In het buitenland kan het echter verplicht zijn om de eigendom van het vaartuig aan te tonen wanneer daarnaar wordt gevraagd. Op de binnen- en kustwateren van een aantal landen kan voor het aantonen van eigendom van het vaartuig worden volstaan met een International Certificate for Pleasurecraft (ICP). Het Koninklijk Nederlands Watersportverbond en de Koninklijke Nederlandse Motorbootclub geven het ICP uit. Het ICP wordt geaccepteerd in landen die Resolutie 13 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) toepassen. Meer concreet wordt het ICP geaccepteerd in de volgende landen:

 • Oostenrijk;
 • België;
 • Kroatië;
 • Tsjechië;
 • Frankrijk;
 • Duitsland;
 • Hongarije;
 • Litouwen;
 • Luxemburg;
 • Roemenië;
 • Servië;
 • Slowakije;
 • het Verenigd Koninkrijk.   

Let op: Sommige landen passen het ICP gedeeltelijk toe of hanteren specifieke voorwaarden bij het toepassen. Zie voor meer informatie het Werkdocument van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) over de binnenvaart. U kunt voor informatie of verdere toelichting ook terecht bij het Koninklijk Nederlands Watersportverbond of de Koninklijke Nederlandse Motorbootclub.

ICP is geen bewijs van nationaliteit

Een ICP is geen bewijs van nationaliteit en registratie zoals de zeebrief en geeft niet het recht de Nederlandse vlag te voeren. Varen met alleen een ICP in andere dan voornoemde landen geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico. Bekijk daarom goed de eisen van het desbetreffende land voordat u daar gaat varen.

Pleziervaartuigen op zee

De schipper van een pleziervaartuig op zee moet voldoende kennis en kunde hebben om veilig te varen. Zo moet de schipper onder meer het internationale aanvaringsreglement ColReg kennen. Op de website varendoejesamen.nl staan de veiligheidseisen voor varen op zee.

Definitie pleziervaartuigen volgens de Schepenwet

Pleziervaartuigen zijn schepen die geen passagiers tegen vergoeding vervoeren en die uitsluitend als pleziervaartuig worden gebruikt. Charterschepen zijn geen pleziervaartuigen.

Zeebrief voor pleziervaartuigen

Het is voor pleziervaartuigen die op zee varen niet verplicht een zeebrief te hebben. Voor pleziervaartuigen die internationale zeereizen maken, wordt geadviseerd een zeebrief aan te vragen. Het bezit van een zeebrief zorgt voor:

 • juridische zekerheid: het pleziervaartuig wordt ingeschreven bij het Kadaster bij aanvraag van een zeebrief. Hiermee staat vast dat het vaartuig uw eigendom is;
 • het recht om de Nederlandse vlag te voeren. Dit is nuttig als u een bezoek wilt brengen aan een buitenlandse haven of bij calamiteiten;
 • een zeebrief is vergelijkbaar met een paspoort. Hierdoor voorkomt u problemen in het buitenland.

Zeeschepen die bedrijfsmatig varen zijn verplicht een zeebrief aan te vragen.

Aanvraag van een zeebrief

U leest op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hoe u een zeebrief aanvraagt voor een pleziervaartuig

Andere documenten in het buitenland

Verder heeft u voor het varen in het buitenland vaak de volgende documenten nodig:

 • Een bemanningslijst waarop staat wie op het schip meevaart, inclusief adresgegevens en paspoortnummer.
 • Een bewijs dat de btw voor het schip is betaald. Dit kan een aankoopnota zijn met daarop de btw vermeld, of een BTW-verklaring pleziervaartuig van de douane.
 • Bedieningscertificaat en machtiging voor een eventuele marifoon.