Wat betekent indexering van alimentatie?

Elk jaar veranderen de lonen. Daarom veranderen ook jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie mee. Dit heet indexering van alimentatie.

Indexcijfer alimentatie

Elk jaar veranderen alimentatiebedragen op 1 januari met een percentage. Dat bepaalt de minister van Justitie en Veiligheid 2 maanden eerder. In 2021 gingen alle alimentatiebedragen met 3% omhoog.

Vaststelling indexeringspercentage alimentatie

Het percentage hangt af van de jaarlijkse stijging of daling van lonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

Alimentatiebedrag berekenen

U kunt zelf het alimentatiebedrag na indexering berekenen. Dit kan onder andere op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of het Nibud.