Wat kan ik doen als mijn ex-partner de alimentatie niet betaalt?

Betaalt uw ex-partner de kinderalimentatie of partneralimentatie niet? Dan kunt u hulp vragen aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO kan de alimentatie voor u innen. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden.

Voorwaarden inning alimentatie

Van het LBIO krijgt u hulp bij het innen van de alimentatie als:

  • de rechter de alimentatiebijdrage heeft vastgesteld;

  • er minimaal 1 maand achterstand is (u ontvangt niets of te weinig);

  • uw ex-partner minimaal € 10 ,- nog niet heeft betaald;

  • de achterstand niet ouder dan 6 maanden is;

  • uw ex-partner weet naar welk rekeningnummer hij of zij de alimentatie over kan maken.

LBIO int alimentatie

Het LBIO int de alimentatie bij uw ex-partner en keert deze aan u uit. Het LBIO kan bijvoorbeeld beslag laten leggen op het salaris van uw ex-partner. Ook de kosten hiervoor moet uw ex-partner betalen.

Ex-partner in het buitenland

Het is lastiger om alimentatie te innen als uw ex-partner in het buitenland woont. U kunt dan het LBIO vragen te helpen bij de inning van alimentatie in het buitenland.