Wat kan ik doen als mijn ex-partner de alimentatie niet betaalt?

Wanneer uw ex-partner de kinderalimentatie of partneralimentatie niet betaalt, kunt u terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Het LBIO kan de alimentatie voor u innen. Wel gelden voorwaarden om van de hulp gebruik te kunnen maken.

Voorwaarden inning alimentatie

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kan de alimentatie innen als:

  • de alimentatiebijdrage door de rechter is vastgesteld;
  • er minimaal 1 maand achterstand is (u ontvangt niets of te weinig);
  • de betalingsachterstand minimaal € 10 is;
  • de achterstand niet ouder dan 6 maanden is;
  • uw ex-partner weet naar welk rekeningnummer hij of zij de alimentatie over kan maken.

Inning alimentatie

Het LBIO int de alimentatie bij uw ex-partner en keert deze aan u uit. Het LBIO kan bijvoorbeeld beslag laten leggen op het salaris van uw ex-partner. De kosten hiervoor komen voor rekening van uw ex-partner.

Inning alimentatie buitenland

De inning van alimentatie kan extra problemen met zich meebrengen als uw ex-partner in het buitenland woont. U kunt dan het LBIO vragen te bemiddelen bij de inning van alimentatie in het buitenland.