Waar moet ik aan denken als ik een samenlevingscontract wil afsluiten?

Als u een samenlevingscontract wilt afsluiten, is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Afspraken samenlevingscontract

U kunt in een samenlevingscontract afspraken maken over bijvoorbeeld:

  • de verdeling van de kosten van boodschappen, kleding, woonlasten;
  • de bankrekening(en);
  • de kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen;
  • de verdeling van de bezittingen als u uit elkaar gaat;
  • een verblijvingsbeding: als uw partner komt te overlijden mag u de gemeenschappelijke bezittingen houden.

Samenlevingscontract zelf maken of laten opstellen

U kunt samen een samenlevingscontract maken of laten opstellen bij de notaris. U kunt er ook voor kiezen om uw relatie niet formeel vast te leggen in een contract.

Een notarieel samenlevingscontract is wel verplicht als u bijvoorbeeld een partnerpensioen wilt ontvangen. De kosten voor een samenlevingscontract verschillen per notaris.

Voorwaarden notarieel samenlevingscontract

Voor het afsluiten van een samenlevingscontract bij de notaris moeten u en uw partner aan voorwaarden voldoen:

  • u moet ouder zijn dan 18 jaar (meerderjarig);
  • u mag niet onder curatele staan.

Samenwonen en belasting

Samenwonen kan gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat zijn, hangt ervan af of u fiscale partners van elkaar bent.

Samenwonen met een buitenlandse partner

Wilt u in Nederland gaan samenwonen met een buitenlandse partner? Onder bepaalde voorwaarden kan uw partner naar Nederland komen. Zo moet de relatie op 1 lijn te stellen zijn met een huwelijk. De IND heeft hierover meer informatie.

Persoonlijk overzicht samenlevingscontract maken

Wilt u weten wat u nog meer moet regelen?  Vul de vragen in over afsluiten van een samenlevingscontract en maak een persoonlijk overzicht.