Waar moet ik aan denken bij een samenlevingscontract?

U moet aan een aantal zaken denken als u een samenlevingscontract afsluit.
Bijvoorbeeld welke afspraken u met elkaar maakt.
Samenwonen heeft misschien ook gevolgen voor de belasting.

Afspraken samenlevingscontract

U kunt in een samenlevingscontract afspraken maken.
Bijvoorbeeld over:

 • de verdeling van de dagelijkse kosten.
  Zoals boodschappen en de huur van de woning;
 • de bankrekening(en);
 • de kosten voor verzorging en opvoeding van kinderen;
 • de verdeling van de bezittingen als u uit elkaar gaat;
 • de gezamenlijke bezittingen als u of uw partner overlijdt (een verblijvingsbeding).

Samenlevingscontract zelf maken of laten maken

U kunt samen met uw partner een samenlevingscontract maken.
Of dit door een notaris laten doen. 
Dit heet een notarieel samenlevingscontract. 

Soms is een notareel samenlevingscontract verplicht.
Bijvoorbeeld als u partnerpensioen wilt regelen. 
Dit heet ook wel nabestaandenpensioen
De kosten voor een samenlevingscontract verschillen per notaris.

Voorwaarden notarieel samenlevingscontract

Wilt u een samenlevingscontract bij de notaris sluiten?
Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent ouder dan 18 jaar (meerderjarig);
 • En u staat niet onder curatele. 
  U regelt dus uw eigen geldzaken en persoonlijke zaken. 

Samenwonen en belasting

Gaat u samenwonen en heeft u een samenlevingscontract? 
Dit heeft misschien gevolgen voor de belasting. 
Misschien wordt u elkaars fiscale partner.
U vult uw belastingaangifte dan anders in.
Lees meer over samenwonen en de belastingen op de website van de Belastingdienst. 

Samenwonen met een buitenlandse partner

Wilt u in Nederland gaan samenwonen met een buitenlandse partner? 
Onder bepaalde voorwaarden kan uw partner naar Nederland komen.
Bijvoorbeeld als u financieel voor elkaar zorgt. 

Persoonlijk overzicht samenlevingscontract maken

Wilt u weten wat u nog meer moet regelen? 
Vul de vragen in als u een samenlevingscontract wilt afsluiten
En maak een persoonlijk overzicht. 

Woont u nu nog niet samen, maar binnenkort wel?
Maak dan een persoonlijk overzicht om te zien wat u moet regelen als u gaat samenwonen.