Als u een schenking krijgt, betaalt u daar vaak belasting over. Hoeveel u betaalt, hangt af van het bedrag van de schenking en van uw relatie tot de schenker. Ook als u een schenking doet, heeft u te maken met belastingregels.