Versteviging positie onafhankelijke deurwaarder

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben een convenant ondertekend over de toekomstige manier van samenwerken en de inzet op belangrijke onderwerpen zoals de verlenging van de tijdelijke coronamaatregel om stukken af te geven via de brievenbus en digitalisering.  Met dit convenant verstevigen we de cruciale positie van deurwaarders in ons rechtsbestel, die onder andere blijkt uit het oproepen van mensen om voor de rechter te verschijnen en de uitvoering van uitspraken van rechtbanken.

Minister Dekker (Rechtsbescherming):

“Door de coronacrisis neemt het risico op onbetaalde rekeningen toe en komen mensen met schulden verder in de problemen. Juist daarom is er behoefte aan onafhankelijke deurwaarders die ervoor zorgen dat schulden ingelost worden en tegelijkertijd rekening houden met de situatie van personen die moeten betalen. Met deze afspraken kunnen deurwaarders hun rol ook in de toekomst goed blijven vervullen.”

Samenwerking

Met het oog op de goede samenwerking willen de KBvG en het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de korte, middellange én lange termijn gezamenlijk op verschillende onderwerpen voortgang boeken. Het gaat bijvoorbeeld over de verlenging van de tijdelijke maatregel waarbij gerechtsdeurwaarders gedurende de coronacrisis hun stukken mogen afgeven door deze in iemands brievenbus te doen, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsgeldigheid van deze stukken. Op de langere termijn gaat het om het uitwerken van een onderwerp als de digitalisering van dagvaardingen en ontwikkelingen binnen de beroepsgroep.

Toekomst

Met het convenant werken we samen aan een agenda voor de toekomst, om ervoor te zorgen dat het Nederlandse rechtsbestel tot in lengte van jaren beschikt over onafhankelijke en hoogwaardige deurwaarders. We investeren in de toekomst van de beroepsgroep door bijvoorbeeld bij nieuw beleid beter te kijken welke effecten dit heeft voor de rol en tarieven van de deurwaarder. Daarnaast zullen in lijn met de Commissie-Oskam de schuldenaarstarieven (de kosten van de deurwaarder die in rekening worden gebracht bij mensen met schulden) aangepast worden en zullen grenzen worden gesteld aan de prijsafspraken die gerechtsdeurwaarders en opdrachtgevers mogen maken. Op deze manier zorgen we ervoor dat enerzijds de persoon met schulden weet waar hij aan toe is en anderzijds de deurwaarder kan werken met een passend tarief waardoor de onafhankelijke rol nu en in de komende jaren zorgvuldig kan worden ingevuld.