Start internetconsultatie experimenten voor het eerder signaleren van betalingsachterstanden

Verschillende instanties willen experimenteren met mogelijkheden om gemeenten beter en sneller in te lichten op het moment dat mensen betalingsachterstanden oplopen. Door gegevensdeling mogelijk te maken, zijn gemeenten sneller in staat huishoudens met schulden te signaleren en te voorkomen dat mensen flink in de problemen komen. Het gaat in deze experimenten om betaalproblemen bij de eigen bijdragen voor een voorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz), en om hypotheekachterstanden. Om dit mogelijk te maken moet de tijdelijke regeling betalingsachterstanden aangepast worden. Deze valt onder de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Via een internetconsultatie kunnen mensen de komende weken reageren op dit voorstel.

Betalingsachterstand eigen bijdrage Wmo en Wlz

Mensen die in aanmerking komen voor een Wmo- of Wlz-voorziening betalen daar een eigen bijdrage voor. In sommige situaties kunnen mensen die eigen bijdrage niet betalen. Zij lopen daardoor een betalingsachterstand op. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int deze eigen bijdragen. Zij willen nu, samen met verschillende gemeenten, een experiment starten om mensen met betaalproblemen eerder te signaleren. Door middel van het uitwisselen van persoonsgegevens kunnen gemeenten deze groep mensen vervolgens sneller helpen met hun (dreigende) problematische schulden.

Hypotheekachterstanden

Verschillende gemeenten en hypotheekverstrekkers deden al mee met een experiment met gegevensdeling om betalingsachterstanden aan te pakken. Dit experiment wordt nu uitgebreid met meer steden en een hypotheekverstrekker. Hypotheekverstrekkers geven betalingsachterstanden door aan schuldhulpverlening van de gemeenten. De gemeentelijke schuldhulpverlening biedt vervolgens hulp aan de inwoners die zijn gesignaleerd.

Internetconsultatie

Iedereen kan tot 20 januari via internetconsultatie.nl reageren op het voorstel​​​​. Na verwerking van de feedback wordt het besluit opnieuw op deze website gepubliceerd.