Heb ik ook schulden als mijn partner waarmee ik samenwoon schulden heeft?

Samenwonen met een partner die schulden heeft, hoeft geen probleem te zijn. Maar dan moet uw partner de schulden wel afbetalen en de betalingsachterstanden wegwerken. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de schulden en vast te leggen van wie de schulden zijn. Dit voorkomt dat de schulden in de toekomst toch een probleem worden.

Samenwonen zonder samenlevingscontract en schulden partner

Woont u samen zonder samenlevingscontract? Dan blijven uw vermogens voor de Belastingdienst en schuldeisers gescheiden. De schulden blijven dus van uw partner. 

De schulden worden een probleem als uw partner deze niet volgens afspraak aflost. In het ergste geval legt een deurwaarder beslag op de inboedel. Hierbij maakt de deurwaarder geen onderscheid tussen de spullen van u en uw partner.

Samenlevingscontract en schulden

Als u een samenlevingscontract sluit, legt u vast wat van u is en wat van uw partner is. U kunt dan ook aantonen dat de schulden alleen van uw partner zijn en niet van u. En u kunt ook aantonen welke spullen van u zijn en welke van uw partner. Als er een deurwaarder komt, mag deze uw spullen niet meenemen.

Studieschuld partner

Heeft uw partner een studieschuld bij DUO? Dan hangt het van de situatie af of uw inkomen telt bij de aflossing van de studieschuld:

Samenwonen zonder samenlevingscontract, zonder kinderen

U bent geen toeslagpartner van elkaar. DUO kijkt voor de maandelijkse aflossing alleen naar het inkomen van uw partner.

Samenwonen zonder samenlevingscontract en 1 of meer kinderen

U bent elkaars toeslagpartner. DUO berekent de maandelijkse aflossing op basis van uw gezamenlijke inkomen.

Samenwonen met samenlevingscontract

U bent elkaars toeslagpartner. DUO berekent de maandelijkse aflossing op basis van uw gezamenlijke inkomen.

Studieschuld opgebouwd vóór 1 september 2009

Heeft uw partner de studieschuld opgebouwd vóór 1 september 2009? Dan kan uw partner bij DUO een verzoek indienen om uw inkomen niet mee te tellen. De aflossingsperiode duurt dan wel langer.