Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn minderjarige kinderen?

U bent als ouder of voogd niet zonder meer aansprakelijk voor de schulden van uw minderjarige kinderen. Het hangt ervan af hoe de schuld van uw kind is ontstaan. Bijvoorbeeld door een aankoop, door schade of door een boete. De leeftijd van uw kind speelt ook een rol.

Schuld door aankoop

Bij een schuld door aankoop bent u als ouder of voogd vaak niet aansprakelijk. Bijvoorbeeld als uw kind iets besteld heeft zonder te betalen. Of als hij of zij geld geleend heeft of rood staat bij de bank. Uw kind is dan vaak zelf aansprakelijk en moet zelf het verschuldigde bedrag terugbetalen.

Aankoop door minderjarige terugdraaien

Een kind onder de 18 jaar mag meestal geen overeenkomsten aangaan zonder toestemming van de ouders. Maar het ligt anders wanneer het gaat om een aankoop die voor kinderen van die leeftijd gebruikelijk is. Dan mag een leverancier ervan uitgaan dat die toestemming er is. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van kleren of cd's. In zo'n geval kunt u een aankoop niet terugdraaien.

Is de aankoop of overeenkomst niet gebruikelijk voor de leeftijd van uw kind? Dan kunt u deze meestal terug laten draaien. Dit kunt u doen door een aangetekende brief te sturen naar het bedrijf waar uw kind de aankoop deed.

Schuld door schade minderjarig kind

Richt uw kind schade aan, dan hangt het van zijn of haar leeftijd af wie aansprakelijk is. Er gelden de volgende wettelijke regels:

  • Is uw kind jonger dan 14 jaar, dan ligt de aansprakelijkheid bij u. Dit geldt als u het ouderlijk gezag of de voogdij heeft over het kind. Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering, dan kunt u daarop meestal de schade verhalen.
  • Is uw kind 14 of 15 jaar, dan is het zelf aansprakelijk. U bent als ouder of voogd ook aansprakelijk als u redelijkerwijs in staat was het kind tegen te houden bij het veroorzaken van de schade, maar u dit niet heeft gedaan.
  • Is uw kind 16 jaar of ouder, dan is het zelf aansprakelijk.

Schuld door strafbaar feit minderjarige

Als uw kind een strafbaar feit pleegt, kan de rechter hem of haar een boete opleggen. Uw kind moet deze boete zelf betalen. Wel zal de rechter rekening houden met de draagkracht van uw kind. Eventueel kan de rechter een vervangende gevangenisstraf opleggen.

Boete voor lichte verkeersovertreding

Is uw kind jonger dan 16 jaar en krijgt hij of zij een bekeuring? Dan moet u deze betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een boete voor een lichte verkeersovertreding. Het boetebedrag wordt dan de helft lager. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan moet hij of zij de gehele boete zelf betalen.