Wat betekent een persoonlijk faillissement voor mij?

Als u schulden heeft bij verschillende schuldeisers kan de rechtbank u failliet verklaren. Als dit gebeurt, mag u zelf niet meer beslissen over uw geld en uw bezittingen. De rechter benoemt daarvoor een curator. De curator probeert met uw inkomsten en de verkoop van uw bezittingen uw schulden af te lossen. 

Faillietverklaring

Kunt u uw rekeningen niet meer betalen en heeft u 2 of meer schulden bij verschillende schuldeisers? Dan kan de rechtbank u failliet verklaren.

U kunt zelf een verzoek indienen bij de rechtbank om failliet verklaard te worden. Maar ook de rechter of de schuldeisers kunnen uw faillissement aanvragen. Het faillissement duurt meestal 6 maanden tot 1 jaar. 

Curator beslist over geld en goederen

Verklaart de rechter u failliet? Dan mag u zelf niet meer beslissen over uw geld en bezittingen. De rechter benoemt daarvoor een curator. U blijft verantwoordelijk voor uw eigen administratie, maar uw curator moet wel van alles op de hoogte zijn.

Akkoord faillissement met schuldeisers

Een faillissement kan eindigen in een akkoord met uw schuldeisers. Dit betekent dat u uw schuld aan schuldeisers (vaak gedeeltelijk) ineens betaalt. De schuldeisers verklaren daarbij dat zij afzien van de rest van de schuld. 

In beroep gaan tegen faillissement

Wilt u liever de schuldsanering in gaan? Dan kunt u in beroep gaan tegen de uitspraak van het faillissement. Vanaf de dag van de uitspraak heeft u hiervoor 8 dagen de tijd. U neemt hiervoor contact op met het Juridisch Loket.