Wat is de maximale rente die ik betaal voor een lening?

Als u een lening afsluit, betaalt u rente. Dat is de totale kredietvergoeding die een kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank, aan u berekent. De maximale rente op kredieten is sinds 1 januari 2024 15%. 

Voorbeeld maximale kredietvergoeding

Bij een kredietvergoedingspercentage van 15% moet u over elke geleende euro € 0,15 rente per jaar betalen. Dus als u € 1.000 leent, moet u ieder jaar 15% van € 1.000 aan rente betalen. Dat is jaarlijks € 150.

Let op: in de praktijk zullen de jaarlijkse rentekosten lager liggen. Dat komt omdat u ook aflost op de lening en u alleen rente betaalt over het nog uitstaande bedrag.

Flitskredieten

De maximale kredietvergoeding geldt ook voor flitskredieten. Dit zijn kredieten met een looptijd korter dan 3 maanden.

Maximale rente verhoogd sinds 1 januari 2024

Sinds 1 januari 2024 is de rente op krediet 15%. Dit komt doordat de maximale kredietvergoeding bestaat uit de wettelijke rente met daarbij opgeteld 8 procentpunt. Omdat de wettelijke rente op 1 januari 2024 steeg van 6% naar 7%, steeg de maximale kredietrente automatisch mee van 14% naar 15%. 

De wettelijke rente is gekoppeld aan de renteontwikkeling in de markt. Het is voor kredietverstrekkers duurder geworden om geld in te kopen. 

Deze maximale kredietrente, ook wel de maximale kredietvergoeding genoemd, geldt voor alle soorten consumptief krediet. Het kan dus duurder worden om geld te lenen.