Wat moet ik doen als ik schulden erf?

Als er meer schulden in de erfenis zitten dan bezittingen (baten), is er sprake van een negatieve nalatenschap. U erft dan schuld. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. U accepteert dan de erfenis alleen als deze positief is.

Erfenis verwerpen

Bij een negatieve nalatenschap kunt u de erfenis verwerpen. Verwerpt u een erfenis? Dan bent u geen erfgenaam meer en krijgt u niks uit de erfenis. Daar staat tegenover dat u niet aansprakelijk bent voor betaling van schulden uit de erfenis.

Bij een verwerping erft de volgende in de lijn van de erfopvolging. Bijvoorbeeld uw kind. Deze kan op zijn beurt ook weer verwerpen. Verschillende erfgenamen en opvolgend erfgenamen kunnen gezamenlijk in 1 akte de erfenis verwerpen. Hiermee bespaart u griffiekosten.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Bij een negatieve nalatenschap kunt u ook de erfenis beneficiair aanvaarden. U accepteert dan de erfenis alleen als deze positief is. U bent dan niet aansprakelijk als de overledene schulden nalaat. Ook niet als u vermogen heeft. Dit heet ook wel: aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Maar u mag ook niets van de bezittingen hebben totdat zeker is dat alle schulden zijn betaald.

Let op: begint u al met verdeling of verkoop van goederen van de overledene? Dan kan er sprake zijn van zuivere aanvaarding.

Erfenis zuiver aanvaarden

Aanvaardt u een negatieve nalatenschap zuiver? Dan erft u zonder voorbehoud alle goederen en schulden van de overledene. Als er meer schulden dan baten zijn, moet u de overgebleven schulden uit eigen zak betalen.

Er is geen sprake van zuivere aanvaarding als u de begrafenis regelt. U kunt dan, naast zuivere aanvaarding, nog steeds kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Of om de erfenis te verwerpen.

Minderjarige kinderen kunnen een erfenis nooit zuiver aanvaarden.

Onverwachte schuld uit erfenis

Heeft u een erfenis zuiver aanvaard? En krijgt u te maken met een onverwachte schuld die niet meer uit de erfenis betaald kan worden? Dan moet u die schuld zelf betalen. Als u dat niet kunt of niet wilt, dan kunt u de kantonrechter vragen of u de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden. U hoeft de onverwachte schuld dan niet zelf te betalen.

Als de erfenis al is afgewikkeld en is verdeeld onder de erfgenamen, kunt u de kantonrechter vragen om een ontheffing van de verplichting tot het betalen van de schuld. Het verzoek om beneficiaire aanvaarding of ontheffing moet binnen 3 maanden na de ontdekking van de onverwachte schuld bij de kantonrechter worden ingediend. Van een onverwachte schuld is alleen sprake als u bij het accepteren van de erfenis niets te verwijten valt:

  • U kende de schuld niet.
  • En u kon na het uitzoeken van de administratie en het bekijken van de goederen van de overledene ook niet op de hoogte zijn van de schuld.