Welke gevolgen heeft een faillissement voor mijn huwelijk?

De gevolgen van een persoonlijk faillissement hangen ervan af of u bent getrouwd in gemeenschap van goederen. En of u voor of na 1 januari 2018 bent getrouwd. Bij huwelijkse voorwaarden houdt u bezittingen of schulden van voor het huwelijk en daarna apart.

Faillissement bij huwelijk in gemeenschap van goederen

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, maakt het uit wanneer u bent getrouwd.

Huwelijk voor 1 januari 2018

In de gemeenschap van goederen vallen:

  • alle bezittingen en schulden die vóór het huwelijk van u samen waren;
  • alle bezittingen en schulden die u samen tijdens het huwelijk krijgen.

Uw partner gaat niet failliet. Maar hij of zij kan wel mede aansprakelijk worden gesteld voor de schulden die in de gemeenschap zijn gevallen. Uw partner verliest het recht op de gemeenschappelijke bezittingen. Hij of zij mag bijvoorbeeld geen geld uitgeven dat op een gemeenschappelijke bankrekening staat. Wel heeft uw partner de beschikking over de eigen persoonlijke bankrekening.

Huwelijk na 1 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen:

  • Bezittingen en schulden die voor het huwelijk alleen van u waren blijven alleen van u. Heeft u een eigen zaak? Dan valt die niet meer standaard binnen de gemeenschap van goederen.
  • Bezittingen en schulden die u voor en tijdens het huwelijk samen heeft gekregen, zijn van u samen.

Uw partner kan dan ook niet meer aansprakelijk worden gesteld worden schulden van uw bedrijf. Wel moet uw partner aantonen dat de bezittingen van hem of haar zijn. Met een goede administratie is dit te bewijzen.

Faillissement bij huwelijk onder huwelijkse voorwaarden

Bij huwelijkse voorwaarden houdt u bezittingen of schulden van voor het huwelijk en daarna apart. De afspraken gelden die u heeft vastgelegd bij de notaris.

De curator legt geen beslag op bezittingen van uw partner die niet in de gemeenschap zijn gevallen. Doet de curator dat toch, dan heeft uw partner het recht deze van de curator terug te nemen. Wel moet uw partner aantonen dat de bezittingen van hem of haar zijn. Met een goede administratie is dit te bewijzen.

Hulp bij (dreigend) failissement

Het Juridisch Loket  geeft informatie en hulp over een (dreigend) failissement. Het Juridisch Loket geeft gratis en onafhankelijk advies.