Grooming (kinderlokken via internet)

Grooming wordt ook wel online kinderlokken genoemd. Grooming is strafbaar. In het geval van grooming legt een volwassene online contact met een kind om die te ontmoeten en seksueel misbruik te plegen. Of om zo kinderpornografische foto's of filmpjes te maken.

Hoe groomers werken

Groomers leggen eerst online contact. Ze kunnen zich dan voordoen als iemand anders. Bijvoorbeeld als een jongen of meisje van dezelfde leeftijd. De groomer wil het kind uiteindelijk in het echt ontmoeten om het seksueel te misbruiken.

Hier kan een proces aan vooraf gaan. In sommige gevallen vraagt de groomer eerst of het kind voor de webcam seksuele handelingen met zichzelf wil verrichten. Dit beeldmateriaal kunnen groomers dan opslaan en weer verder verspreiden via internet.

Grooming voorkomen en bestrijden

De overheid neemt allerlei maatregelen om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Voorbeelden van maatregelen:

  • Inzet van de 'lokpuber'. Een lokpuber is een politieagent die zich op internet voordoet als kind. Zo wil de politie voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van grooming.
  • Kinderen en ouders krijgen voorlichting over veilig internetgedrag.