Kindersekstoerisme

Wereldwijd worden kinderen seksueel uitgebuit en misbruikt. De aanpak van kindersekstoerisme richt zich op het voorkomen en het straffen van daders. Dat gebeurt in samenwerking met andere landen.

Wat is kindersekstoerisme?

Kindersekstoeristen gaan in het buitenland op zoek naar plekken waar ze makkelijker seksueel contact met kinderen kunnen hebben. Het Openbaar Ministerie kan Nederlanders voor kindermisbruik in het buitenland strafrechtelijk vervolgen. Dit geldt ook voor buitenlanders met een vaste woonplaats of verblijfplaats in Nederland.

Plan voor aanpak kindersekstoerisme

Het kabinet wil de aanpak van kindersekstoerisme versterken. In 2016 ontving de Tweede Kamer het plan van aanpak kindersekstoerisme. Hierin staat onder andere:

  • Nederland gaat beter samenwerken met landen waar veel kindersekstoerisme is. In een aantal landen gaan ook Nederlandse politiemensen helpen bij de aanpak van kindersekstoerisme.
  • Veroordeelde pedofielen kunnen hun paspoort kwijtraken als bij hen de kans op herhaling groot is. Ook kunnen zij onder langdurig toezicht komen.
  • Nederland gaat de uitwisseling van gegevens over kindermisbruikers verbeteren. Binnen Nederland en met het buitenland.
  • Nederlanders solliciteren ook naar werk met kinderen bij buitenlandse werkgevers. Die werkgevers moeten dan om een internationale verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen vragen.

Samenwerking met ngo’s

Op de Filipijnen en in Thailand loopt een proef. De politie werkt er samen met ngo’s. Dat zijn organisaties die zich richten op een maatschappelijk belang, zonder dat zij afhankelijk zijn van een overheid. Bij de opsporing van daders gebruikt de politie ook informatie van de ngo’s.