Wraakporno

Het Wetboek van Strafrecht stelt misbruik van seksueel beeldmateriaal, zoals wraakporno, strafbaar. Daders kunnen een gevangenisstraf van maximaal twee jaar krijgen.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Zonder toestemming seksueel beeldmateriaal van iemand anders maken;
  • Het in bezit hebben van die beelden en de verspreiding ervan;
  • Seksueel beeldmateriaal van iemand anders openbaar maken in de wetenschap dat dit nadelig voor die persoon kan zijn.

De wetgeving over wraakporno is op 1 januari 2020 in werking getreden.