Besluit Woo-verzoek verkooptransactie Opperdoes

Besluit op een verzoek om informatie over de verkoop van het Woonzorgcentrum Almere en aanleunwoningen 't Landje in Opperdoes. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek verkooptransactie Opperdoes