Meer zorg aan huis voor ouderen

Ouderen die thuis willen blijven wonen maar zorg nodig hebben, krijgen steun van de overheid. Zo kunnen ze een vergoeding ontvangen voor zorg aan huis. Ook is het eenvoudiger geworden om een mantelzorgwoning te bouwen (voor familie of vrienden die zorg verlenen).

Kabinet: meer zorg aan huis

Het kabinet wil dat ouderen thuis meer zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Wie vroeger extra zorg nodig had, kwam al snel in een verzorgingshuis terecht. Het kabinet wil dit veranderen. Wie dat graag wil, kan thuis blijven wonen. Ook als daarvoor meer zorg aan huis nodig is.

Vergoeding voor zorg aan huis

Ouderen met een beperking die niet (meer) alles zelf kunnen doen, kunnen rekenen op ondersteuning. Zo kunnen ze toch zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Via de Wmo (officieel Wmo 2015) is het bijvoorbeeld mogelijk om een aanvraag voor huishoudelijke hulp te doen. De ondersteuning vanuit de Wmo kan per gemeente verschillen. Let op: afhankelijk van uw inkomen, kan er ook een eigen bijdrage gevraagd worden.

Wie 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig heeft, kan een Wlz-indicatie aanvragen. Heeft u een Wlz-indicatie voor verblijf in een instelling? Ook dan is het mogelijk om thuis te blijven wonen en daar zorg te ontvangen.

Mantelzorgwoning bouwen

Het is ook mogelijk om een mantelzorgwoning te bouwen. In de meeste gevallen is geen vergunning meer nodig.