Ontwikkelingen woningmarkt senioren

Ouderen zijn steeds vitaler, leven langer en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit heeft gevolgen voor de woningmarkt.

Aantal ouderen blijft groeien

De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Dit betekent dat het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt. Nu nog zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75. In 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040 maar liefst 2,5 miljoen. Van de huidige 75-plussers woont 92% zelfstandig. En zelfs twee derde van de 90-plussers woont nog zelfstandig.

Ouderen willen langer zelfstandig wonen

De meeste ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis en vertrouwde buurt wonen. Problemen door een toename van beperkingen zijn vaak hanteerbaar te maken door de woning aan te passen. Of door hulp van mantelzorgers, vrijwilligers of professionals in te schakelen. In bepaalde gevallen kan een verhuizing wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. Veel ouderen lijken een behoefte te hebben aan woonvormen met andere ouderen of huishoudens, waar voorzieningen in de buurt te zijn.

De Monitor Investeren voor de Toekomst uit 2020 beschrijft de trends op de woningmarkt voor senioren.

Programma Wonen en zorg voor ouderen

In het programma Wonen en Zorg voor ouderen en actielijn 4 van het programma Wonen, Ondersteuning, Zorg voor Ouderen stelt het kabinet de ambitie om 290.000 woning voor ouderen te bouwen tot en met 2030. Hierover worden afspraken gemaakt met provincies, gemeenten, marktpartijen, burgers en woningcorporaties.

Intergenerationeel wonen

De overheid wil samenleven tussen jongeren en ouderen aanmoedigen. Intergenerationeel samenwonen heeft namelijk voor allebei de groepen voordelen:

  • jongeren kunnen ouderen ondersteunen met kleine zorgvragen;
  • jongeren krijgen een betaalbare woning;
  • beide partijen kunnen elkaar een luisterend oor bieden en bijvoorbeeld samen eten.

Daarom is er de komende jaren subsidie beschikbaar om jongeren en ouderen samen te laten wonen. De subsidie is bedoeld voor verhuurders van woonruimten in een geclusterde woonvorm voor ouderen. Bijvoorbeeld woningcorporaties, sociale ondernemers, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en andere zorgaanbieders. Voor 2023 kunnen zij subsidie aanvragen tot en met 15 september 2023. Er is dit jaar € 3,92 miljoen beschikbaar. De beschikbare subsidie wordt ieder jaar stap voor stap verhoogd tot €18 miljoen in 2027. Op dus-i.nl staat meer informatie over de subsidie-aanvraag. Voorbeelden van jongeren en ouderen die samenwonen staan op ZorgSaamWonen.nl.