Ontwikkelingen woningmarkt senioren

Ouderen zijn steeds vitaler, leven langer en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit heeft gevolgen voor de woningmarkt.

Aantal ouderen blijft groeien

De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Dit betekent dat het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt. Nu nog zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75. In 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040 maar liefst 2,5 miljoen. Van de huidige 75-plussers woont 92% zelfstandig. En zelfs twee derde van de 90-plussers woont nog zelfstandig.

Ouderen willen langer zelfstandig wonen

De meeste ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis en vertrouwde buurt wonen. Problemen door een toename van beperkingen zijn vaak hanteerbaar te maken door de woning aan te passen. Of door hulp van mantelzorgers, vrijwilligers of professionals in te schakelen. In bepaalde gevallen kan een verhuizing wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. Veel ouderen lijken een behoefte te hebben aan woonvormen met andere ouderen of huishoudens, waar voorzieningen in de buurt te zijn.

De Monitor Investeren voor de Toekomst uit 2017 beschrijft de trends op de woningmarkt voor senioren.

Actielijn Wonen en Zorg

Het kabinet vraagt in de actielijn Wonen en Zorg gemeenten, marktpartijen, burgers en woningcorporaties afspraken te maken over het realiseren van voldoende passend woningaanbod voor ouderen. Daarbij zet het kabinet in op 3 onderwerpen:

  • het in beeld brengen van de lokale opgave;
  • het realiseren van vernieuwende woonvormen voor ouderen;
  • een lokale aanpak om ouderen te helpen geschikt te wonen (bijvoorbeeld een wooncoach).

Hiervoor heeft het Rijk een innovatieregeling voor nieuwe woonzorginitiatieven ontwikkeld.

Ook zal het Rijk nog:

  • een ondersteuningsteam instellen; en
  • een kennisprogramma starten.