Beslisnota bij Kamerbrief over Veegbrief Commissiedebat Sport 21 juni 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Veegbrief Commissiedebat Sport 21 juni 2023