Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties