Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op wettelijke evaluatie Nederlandse Sportraad

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op wettelijke evaluatie Nederlandse Sportraad