Handreiking Sporthulpmiddelen - Beter beschikbaar en bereikbaar

Deze handreiking biedt aanknopingspunten om beleid te beïnvloeden om betaalbare sporthulpmiddelen met een goede kwaliteit, beter beschikbaar en bereikbaar te maken.