Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2022

Het jaar 2022 was voor de meeste staatsdeelnemingen, bedrijven waar de staat aandeelhouder is, een goed jaar. Het Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2022 dat vandaag is gepubliceerd, blikt terug op 2022. Ook afgelopen jaar waren er grote uitdagingen, de naweeën van de coronamaatregelen, de oorlog in Oekraïne met als gevolg de energiecrisis, de snel stijgende prijzen en de grote krapte op de arbeidsmarkt. Desondanks hebben de deelnemingen een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse economie.

Dit is het eerste jaarverslag sinds het nieuwe deelnemingenbeleid. Hierin is veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); een van de speerpunten van minister Kaag.  Op een nieuw vormgegeven dashboard is te volgen hoe het staat met de uitvoering van het nieuwe deelnemingenbeleid.  

Vergroot afbeelding Staatdeelnemingen 2022 zonder tekst
Beeld: ©Ministerie van Financien

Versnelling in energietransitie

Het afschalen van de coronamaatregelen zorgde voor een verder herstel van de Nederlandse economie, wat een impuls gaf aan staatsdeelnemingen als KLM en NS. De oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis zorgden voor een versnelling in de energietransitie. Zo heeft Gasunie door de snelle realisatie van extra LNG-capaciteit ervoor gezorgd dat we minder afhankelijk zijn van Russisch gas. TenneT bleef belangrijke investeringen doen in het elektriciteitsnet op land en op zee. Ook de deelnemingen Invest-NL en Invest International hebben afgelopen jaar grote stappen gezet in de versnelling van de energietransitie door te investeren in innovatieve, groene bedrijven

MVO-dashboard

In 2022 presenteerde minister Kaag haar nieuwe deelnemingenbeleid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat hierin hoog op de agenda.

Zo gaat er veel aandacht uit naar thema’s als transparantie, klimaat en milieu, goed werkgeverschap met oog voor een representatieve man/vrouw-verhouding, inclusie en diversiteit, mensenrechten en financiële transparantie en anti-corruptie. Het ministerie verwacht dat deelnemingen op al deze thema’s gedegen beleid voeren en scherpe doelstellingen formuleren. Hoever we als aandeelhouder zijn met deze thema’s is sinds kort te volgen op een nieuw ontworpen dashboard.

Minister Kaag: “Deelnemingen hebben een voorbeeldfunctie in hun sector en ik vind het belangrijk dat ze daarnaar handelen door rekening te houden met het effect van hun activiteiten op mensen, de maatschappij en het milieu. Ik verwacht daarom dat deelnemingen vooroplopen in de klimaattransitie. Datzelfde geldt voor diversiteit en inclusie. Diversiteit in een organisatie geeft meer verbeeldingskracht. Dit zorgt voor meer innovatie, productiviteit en – uiteindelijk – financiële robuustheid.”

Na financieel moeilijke jaren als gevolg van de coronapandemie zijn de afgelopen twee jaar de resultaten gemiddeld genomen verbeterd en hebben de meeste deelnemingen winst geboekt. Daardoor is er dit jaar weer ruimte om meer dividend uit te keren.