Definitief besluit subsidieverzoek European Cloud Services in an Open FEDerated ecos

Besluit op een verzoek om subsidie voor het project European Cloud Services in an Open FEDerated ecos (ECOFED).

Definitief besluit subsidieverzoek European Cloud Services in an Open FEDerated ecos