Definitief besluit subsidieverzoek Modular & Integrated Sustainable Datacenter

Besluit op een verzoek om subsidie voor het project Modular & Integrated Sustainable Datacenter (MISD).

Definitief besluit subsidieverzoek Modular & Integrated Sustainable Datacenter