Besluit wijziging projectsubsidie ‘Versnellen en verbreden gebruik netwerkvoorzieningen Netwerk Digitaal Erfgoed’

Besluit op een verzoek om verhoging van de subsidie voor het versnellen en verbreden van het gebruik van de netwerkvoorzieningen van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Besluit wijziging projectsubsidie ‘Versnellen en verbreden gebruik netwerkvoorzieningen Netwerk Digitaal Erfgoed’