Informatieblad Wet Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) op hoofdlijnen

Nieuwe regeling voor veroordeelden in EU-lidstaten - Met ingang van 1 november 2012.