Landelijk Crisisplan Straling

Het doel van het Landelijk Crisisplan Straling is om op hoofdlijnen snel inzicht en overzicht te creëren in de bestaande afspraken op nationaal en regionaal niveau over de beheersing van stralingsongevallen. Het plan beschrijft de crisisaanpak en de samenwerking en aansluiting met betrokken publieke en private partners, de kennis en adviesstructuur en de internationale organisaties.

Landelijk Crisisplan Straling (PDF | 76 pagina's | 1,2 MB)