Reactienota zienswijzen en adviezen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Radioactief Afval

Het docum,ent bevat de reactienota op de ontvangen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) over het Nationaal Programma Radioactief Afval (NPRA).

Reactienota zienswijzen en adviezen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Radioactief Afval