Besluit op Wob-verzoek over evaluaties staatsaandeelhouderschap COVRA en UCN

Besluit op een verzoek om informatie over evaluaties van het staatsaandeelhouderschap van COVRA en UCN. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.