Wat is een kernongeval?

We spreken van een kernongeval als er bij een kernreactor straling vrijkomt. Of als er straling dreigt vrij te komen. Bovendien moet het zo veel straling zijn dat deze een gevaar kan vormen voor mensen en voor het milieu.