Wat kan de overheid bij een kernongeval doen om de bevolking te beschermen?

De maatregelen verschillen per situatie. Daarbij kijkt de overheid onder meer naar de ernst van het ongeval, het vermogen van de kernreactor, de windrichting en het type neerslag.

Zo kan de overheid:

  • mensen in een bepaald gebied adviseren om op een bepaald tijdstip jodiumtabletten in te nemen;
  • besluiten tot evacuatie van een bepaald gebied (tot 10 kilometer rondom een kerncentrale);
  • mensen vragen binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten;
  • voedsel- en drinkwatermaatregelen treffen (bijvoorbeeld een oogst- of slachtverbod om te voorkomen dat er besmet vlees of groente op de markt komt).