Documenten - Studiefinanciering

88 documenten over Studiefinanciering

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen over mogelijkheid voor (pleeg)kinderen om het inkomen van ouders bij een aanvullende beurs buiten beschouwing te laten

Minister Bussemaker (OCW) zend de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Bergkamp en Van Meenen (belden D66). Het betreft de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-03-2017

Zienderogen vooruit

In dit evaluatierapport wordt een tussenbalans opgemaakt. Hebben de hogescholen de zaak voortvarend opgepakt? Hebben de pilots ...

Rapport | 01-02-2017

Kamerbrief over signaal mogelijk oneigenlijk gebruik van studiefinanciering MBO

Minister Bussemaker (OCW) laat de Tweede Kamer weten dat ze onderzoek heeft laten verrichten naar aanleiding van het signaal van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2016

Onderzoek DUO naar mogelijk oneigenlijk gebruik van studiefinanciering in het MBO

Onderzoek van DUO naar mogelijk oneigenlijk gebruik van studiefinanciering in het MBO.

Publicatie | 21-11-2016

Aanbiedingsbrief bij verslag schriftelijk overleg over studiedievoorschot geneeskundestudenten in hun coschapfase

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een verslag van het schriftelijk overleg over studievoorschot en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-09-2016

Verslag schriftelijk overleg studievoorschot en geneeskundestudenten in hun coschapfase

Vergaderstuk | 20-09-2016

Onderzoek ResearchNet naar motieven oneigenlijk gebruik studiefinanciering in het MBO

In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de motieven van studerenden aan ...

Rapport | 01-09-2016

Rapport onderzoek motieven van (oud-)studenten om studentenreisproduct niet tijdig stop te zetten

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een rapport van het onderzoek naar motieven van (oud-)studenten om ...

Rapport | 17-06-2016

Kamerbrief over onderzoek naar motieven van (oud-)studerenden om hun studentenreisproduct niet tijdig stop te zetten

Minister Bussemaker (OCW) stuurt een rapport naar de Tweede Kamer over het onderzoek naar de motieven van (oud-)studerenden om ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-06-2016

Aanbiedingsbrief bij 2e nota van wijziging over aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij de 2e nota van wijziging over aanpassing van onder meer de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-06-2016