Documenten - Studiefinanciering

88 documenten over Studiefinanciering

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES

Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 17-06-2016

Brief over profileringsfond en studievoorschot

Brief aan de colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs over profileringsfonds en studievoorschot.

Brief | 23-05-2016

Monitorrapportage studievoorschot

De monitorrapportage 2015 over de ontwikkelingen in studiekeuze, studiegedrag en studiefinanciering in het jaar 2015.

Rapport | 19-04-2016

Aanbiedingsbrief bij eerste monitorrapportage studievoorschot

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de monitorrapportage 2015 over de ontwikkelingen in studiekeuze, studiegedrag en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2016

Kamerbrief met reactie op de brief van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

Minister Bussemaker (OCW) reageert op op de brief van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-03-2016

Beantwoording Kamervragen over de boete voor het niet tijdig stopzetten van het studentenreisproduct

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het lid Mohandis (PvdA) over de boete voor het niet tijdig stopzetten van het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-03-2016

Beantwoording Kamervagen over dubbele kinderbijslag voor kinderen islamitisch internaat en studiefinanciering voor imamopleiding

Antwoorden van minister Ploumen (OCW) op de vragen van de leden Faber en Kops (beiden PVV) over dubbele kinderbijslag voor ...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-03-2016

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat eindexamenkandidaten onvoldoende kennis hebben over het leenstel

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bruins (CU) over het bericht dat eindexamenkandidaten onvoldoende ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-01-2016

Beter benutten voor beter onderwijs

Advies van de Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer.

Rapport | 17-12-2015

Heb ik als mbo'er recht op studiefinanciering?

Lees meer over studiefinanciering voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs.

Vraag en antwoord