Besluit op Wob-verzoek over zienswijzen bedenkingen Uber tegen verzoek van Cao Zorgvervoer en Taxi

Besluit op een verzoek om informatie over de zienswijzen van de sociale partners (FNV, CNV en KNV) op de bedenkingen van Uber tegen het avv verzoek van de Cao Zorgvervoer en Taxi. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

avv = algemeen verbindend verklaren