Extra kwaliteitseisen gemeenten aan taxi’s

Naast de landelijke regels mogen gemeenten extra kwaliteitseisen stellen aan taxichauffeurs en taxibedrijven. Het gaat hierbij alleen om het taxivervoer vanaf de taxistandplaats of na het aanhouden op straat (de opstapmarkt).

Taxiregels

Elke legale taxi moet duidelijk herkenbaar zijn. Verplichte kenmerken zijn bijvoorbeeld de blauwe nummerplaat en de boordcomputer taxi. Deze kenmerken moeten altijd in de taxi aanwezig zijn.

Daarnaast mogen gemeenten extra eisen stellen. Een paar voorbeelden:

  • Taxichauffeurs moeten de straatnamen en routes in de regio kennen.
    Dit voorkomt dat passagiers onnodig teveel betalen. De kosten voor een taxirit zijn namelijk afhankelijk van het aantal kilometers en de duur van de rit.
  • Taxichauffeurs moeten Nederlands en Engels spreken.
    Dit speelt vooral in gemeenten waar veel buitenlandse toeristen komen.
  • Taxichauffeurs moeten weten wat de toeristische plekken zijn in de regio.

Groepsvorming voor taxi’s

Sommige grote gemeenten kunnen taxiondernemers actief op de opstapmarkt dwingen zich in groepen te organiseren. Voorbeelden van de opstapmarkt zijn taxivervoer vanaf de standplaats of een taxi aanhouden op straat. Dit houdt in dat een taxichauffeur aangesloten moet zijn bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Is de taxichauffeur niet aangesloten bij de TTO? Dan mag hij geen klanten meenemen vanaf een taxistandplaats.

De TTO's en taxi's moeten aan de eisen van de gemeente voldoen. Zo moeten de taxi's als groep herkenbaar zijn. Daarnaast moeten ze een TTO-vergunning hebben.

Doel is dat de kwaliteit van het taxivervoer verbetert. Er is controle onder elkaar. Slecht presterende taxichauffeurs kunnen worden uitgesloten van deelname aan de TTO.

Groepsvorming in 7 gemeenten

7 gemeenten mogen TTO’s invoeren. Het gaat om: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Enschede en Haarlemmermeer.

In Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Den Haag zijn TTO’s ingevoerd. Enschede en Haarlemmermeer maken geen gebruik van de regels voor groepsvorming. Utrecht stelt wel extra regels aan taxi’s, maar maakt geen gebruik van TTO’s.